Закон України «Про ринок електричної енергії»

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2019-19

Закон України «Про електроенергетику»

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/575/97-%D0%B2%D1%80

Постанова НКРЕКП від 27.12.2017 №1469 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу»

http://www.nerc.gov.ua/index.php?id=30452

Постанова НКРЕ від 14.03.2018 №312 «Про затвердження Правил роздрiбного ринку електричної енергії»

http://www.nerc.gov.ua/?id=31833

Постанова НКРЕ від 14.03.2018 №311 «Про затвердження Кодексу комерційного обліку електричної енергії»

http://www.nerc.gov.ua/?id=31799

Постанова НКРЕКП від 14.03.2018 №310 «Про затвердження Кодексу систем розподілу»

http://www.nerc.gov.ua/?id=31842

Постанова НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання»

http://www.nerc.gov.ua/?id=32498Постанова НКРЕ від 04.05.2006 №562 «Про затвердження Методики визначення обсягу та вартості електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачами правил користування електричною енергією»http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0782-06

Постанова НКРЕ від 26.07.2012 №958 «Про
затвердження Порядку визначення розрахункових погодинних обсягів електричної енергії»

http://www3.nerc.gov.ua/?id=4336

Постанова КМУ від 08.02.2006 №122 «Про затвердження Порядку визначення розміру і відшкодування збитків, завданих енергопостачальнику внаслідок викрадення електричної енергії»

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP060122.html

Постанова КМУ від 24.03.1999 N 441 «Про невідкладні заходи щодо стабілізації фінансового становища підприємств електроенергетичної галузі»

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/441-99-%D0%BF

Закон України «Про захист прав споживачів»

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1023-12

Закон України «Про захист економічної конкуренції»

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T012210.html