ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЧАСТКУ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ

Інформація ТОВ «ЗЗБК-1-ЕНЕРГІЯ»

щодо частки кожного джерела енергії, яка була використана у загальній структурі балансу купленої та/або виробленої електричної енергії на власних електроустановках та вплив на навколишнє середовище, спричинений таким виробництвом електроенергії (питомі показники викидів CO2 та радіоактивне забруднення)

 

Джерело енергії, яке було використане для виробництва електроенергії (частка витрат на 1 кВт·год)

за 6 місяців          2019 року

Вугілля ( %)

18,0

природний газ ( %)

3,13

ядерне паливо ( %)

53,10

гідроенергія (об'єкти великої гідроенергетики) ( %)

9,74

відновлювані джерела енергії ( %)

15,23

інші джерела ( %)

-

Вплив на навколишнє середовище спричинений виробництвом електроенергії

 за 6 місяців         2019 року *

СО2 викиди (г/кВт·год)

-

Радіоактивні відходи (г/кВт·год або в м3/ кВт·год)